Stendörren ger information till kapitalmarknaden

14 september, 2015

Fredrik Brodin (VD) och Magnus Sundell (CFO) kommer under måndagen 14 september och tisdagen 15 september i två separata möten presentera Stendörren Fastigheter. Delar av denna presentation innehåller information som skall offentliggöras till hela aktiemarknaden. Därför finns presentationen att ladda ned på bolaget hemsida under rubriken ”Finansiell information – Presentationer”. Läs mer på stendorren.se »