Kvalitena undersöker möjligheten att emittera företagsobligationer

11 september, 2019

Kvalitena AB (publ) (”Kvalitena”) avser undersöka möjligheten att emittera ytterligare seniora icke-säkerställda företagsobligationer under befintligt obligationslån 2019/2022 (ISIN: SE0012675155). Kvalitena har mandaterat ABG Sundal Collier som rådgivare för att arrangera investerarmöten med start den 13 september. Efter genomförda investerarmöten kan en obligationsemission inom befintligt rambelopp om 800 MSEK, varav 500 MSEK utestår med slutligt förfall […]