Kvalitena säljer fastighet i Nyköping

17 maj, 2024

Kvalitena AB (publ) har tecknat avtal om försäljning av aktier i Fastighets AB Idbäcken. Fastighets AB Idbäcken äger en fastighet om ca. 15 000 kvadratmeter i Nyköping. För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, 08-121 317 00