Kvalitena säljer del av aktierna i Hedvig Eleonora Holding

23 februari, 2024

Kvalitena AB (publ) har tecknat avtal om att avyttra 49,9% av aktierna i Hedvig Eleonora Holding AB. Bolaget äger fyra fastigheter på Östermalm i Stockholms innerstad om cirka 11 000 kvm. I portföljen ingår fastigheterna Strandvägen 5A, Kaptensgatan 13/Skeppargatan 10, Jungfrugatan 7B och Grevgatan 27. Hedvig Eleonora är ett helägt dotterbolag till Kvalitena. Genom denna […]