Kvalitena ökar sitt ägande i Oscar Properties efter stor fastighetsaffär

23 april, 2021

Kvalitena AB (publ)(”Kvalitena”), har idag tecknat avtal med Oscar Properties Holding AB (publ) om att avyttra 16 fastigheter med ett underliggande fastighetsvärde om 930 miljoner kronor med ett årligt driftnetto uppgående till cirka 60 miljoner kronor. Förvärvet är villkorat av finansiering. Transaktionen gäller 16 fastigheter i Helsingborg, Skellefteå, Skövde, Sundsvall och Umeå med flera orter […]