Kvalitena har tecknat avtal om avyttring av sex kommersiella fastigheter

10 december, 2020

Kvalitena har tecknat avtal om att i två olika transaktioner avyttra sex kommersiella fastigheter. Den första transaktionen avser fem kommersiella fastigheter belägna i södra Sverige. Fastigheterna omfattar en total uthyrbar area om ca 21 900 kvadratmeter uthyrbar area. Försäljningen kommer att slutföras den 11 december 2020 och medför ett positivt resultat under det fjärde kvartalet. Den […]