Kvalitena har tecknat avtal om avyttring av en kommersiell fastighet i Örebro

21 december, 2020

Kvalitenas dotterbolag Kvalitena Ragde Holding AB har tecknat avtal om att avyttra fastigheten Örebro Chauffören 6 genom en bolagstransaktion. Kvalitena Ragde Holding AB är samägt med norska Ragde Eiendom AS.  Fastigheten omfattar ca 18 400 kvadratmeter och försäljningen sker till ett överenskommet marknadsvärde som ligger i linje med värdering. Frånträde förväntas ske i januari 2021.  […]