Kvalitena frånträder lagerfastighet i Helsingborg

6 maj, 2021

Kvalitena frånträder en lagerfastighet i Helsingborg till Oscar Properties. Frånträdet genomfördes den 30 april 2021. Fastigheten omfattar en uthyrningsbar yta på ca. 62.000 kvm och Försäljningen förväntas medföra ett positivt resultat under det andra kvartalet 2021. Del av nettolikviden från försäljningen kommer enligt obligationsvillkoren att användas för att amortera på Kvalitenas obligationslån med förfall 2021-09-30 […]