Kvalitena förvärvar fyra fastigheter i Södermanland

12 juni, 2017

Kvalitena har den 7 juni 2017 tillträtt tre kommersiella och en utvecklingsfastighet i Södermanland. Total uthyrbar yta för de kommersiella fastigheterna uppgår till ca 14 400 kvadratmeter. För ytterligare information vänligen kontakta: VD Knut Pousette, +46 (0)8 121 317 00