Kvalitena förvärvar fastigheter och flygplansverksamhet i Bromma i samband med förvärvet av Bromma Business Jet

23 oktober, 2015

Kvalitena AB (publ) har avtalat om förvärv av fastigheter på Bromma flygplats. Förvärvet sker genom en bolagstransaktion där Kvalitena förvärvar Bromma Business Jet från SCA, Sandvik och Industrivärden. I bolaget finns fastigheter samt affärsflygplan. ”Fastigheterna är väl belägna och förvärvas med en utvecklingspotential samtidigt som Bromma Business Jet har tillgångar med stort värde och bedriver […]