Kvalitena begär förlängning av företagsrekonstruktion

21 maj, 2024

Den 23 februari 2024 beviljades Kvalitena av tingsrätten att inleda företags-rekonstruktion för en initial period om tre månader. Syftet med företags-rekonstruktionen är att Kvalitena genom ordnade och kontrollerade former ska avyttra tillräckligt med tillgångar för att så snart som möjligt till fullo reglera Kvalitenas skulder. Kvalitena har under de tre inledande månaderna som rekonstruktionen pågått […]