Kvalitena avyttrar kontorsfastighet belägen i Stockholms innerstad

16 maj, 2023

Kvalitena AB (publ) har avyttrat och frånträtt en fastighet om 1 909 kvm uthyrningsbar yta. Huvuddelen av arean utgörs av kontorsytor. Fastigheten är belägen på Östermalm i Stockholm. Försäljningen har gjorts genom bolagstransaktion. Fredegårds Fastighetsbyrå har varit rådgivare i transaktionen. För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette eller Hans Lycketorp, info@kvalitena.se, 08-121 317 00