Kvalitena avyttrar fastighet i Örebro

20 maj, 2021

Kvalitena avyttrar fastighet i Örebro som omfattar en uthyrningsbar yta på ca. 4 040 kvadratmeter. För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, info@kvalitena.se, 08-121 317 00