Kvalitena avyttrar återstående innehav i D.Carnegie & Co till Blackstone

3 maj, 2017

Kvalitena AB (publ) har den 28 april genomfört försäljning om totalt 1,594,333 A-aktier samt 2,344,801 B-aktier i D.Carnegie & Co, motsvarande Bolagets totala innehav. Köparen i affären var Blackstone via Vega Holco S.á.r.l. ”Kvalitena fortsätter sin inslagna väg i att investera i direktägda fastigheter och stärka sina positioner i befintliga innehav. Vi anser att Blackstone […]