Kvalitena amorterar obligationslån

18 december, 2020

Kvalitena AB (publ) amorterar den 8 januari 2021 46 884 000 kr på sitt obligationslån med ISIN SE0009664949. Amorteringen sker med tillägg för en premie om 468 840 kr samt dröjsmålsränta om 31 600 kr. Amorteringen sker enligt obligationslånevillkoren till följd av försäljning av tillgångar. Bifogat detta pressmeddelande är meddelandet om amorteringen till obligationsinnehavarna.   För ytterligare information vänligen […]