Kvalitena AB säljer äldreboende i Sundbyberg

3 december, 2018

Kvalitena AB säljer äldreboende i Sundbyberg Kvalitena AB har avyttrat fastigheten Grönskogen 7 i Sundbyberg till SBB Norden AB med frånträde 30 november 2018. ”Försäljningen följer av Kvalitenas strategi att fokusera bolagets investeringar mot direktägda fastigheter med starka och höga riskjusterade kassaflöden. I och med denna affär har vi frigjort ytterligare medel för vår fortsatta […]