Kvalitena AB (publ) söker godkännande från obligationsinnehavare för ändring av obligationsvillkoren

13 oktober, 2022

Kvalitena AB (publ) (”Bolaget”) har begärt att Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”) inleder ett skriftligt förfarande för obligationsinnehavarna att överväga en begäran om att ändra vissa villkor i Bolagets obligationslån ISIN SE0012675155. Se nedan för länkar till pressmeddelandet, meddelandet till obligationsinnehavarna och röstningsformulär. Kvalitena AB (publ) – Press release (2022-10-13) Kvalitena AB (publ) […]