Kvalitena AB (publ) söker godkännande från obligationsinnehavare för ändring av obligationsvillkoren

3 november, 2022

Kvalitena AB (publ) (“Bolaget”) meddelar idag att Bolaget genom ett skriftligt förfarande (s.k. written procedure) söker godkännande från innehavare av dess obligationer (“Obligationsinnehavare”) med ISIN SE0012675155 (“Obligationerna”) för att bland annat förlänga löptiden för Obligationerna. Se nedan för länkar till pressmeddelandet, meddelandet till obligationsinnehavarna och röstningsformulär. Kvalitena AB (publ) – Press release (2022-11-03) Kvalitena AB […]