Kvalitena AB (publ) innehar drygt 21,4 miljoner aktier i Maha Energy AB (publ)

27 mars, 2019

Kvalitena AB (publ) innehar drygt 21,4 miljoner aktier i Maha Energy AB (publ). Bolaget har ägt aktier i Maha sedan 2016 och har sedan dess ökat sitt innehav. Långsiktighet är alltid viktigt för Kvalitena för att bygga bra och stabila verksamheter.   För ytterligare information vänligen kontakta: Kvalitena AB, VD Knut Pousette, knut.pousette@kvalitena.se, +46 (0)8 […]