Kvalitena AB (publ) förvärvar sju lager- och lättindustrifastigheter

1 mars, 2019

Kvalitena AB (publ) förvärvar sju lager- och lättindustrifastigheter i Uppsala, Nyköping, Norrköping och Linköping. Kvalitena AB har genom två separata transaktioner förvärvat sju fastigheter i Nyköping, Norrköping, Linköping och Uppsala genom bolagsförvärv, tillträde var den 15:e februari respektive 1 mars 2019. Fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om 30 000 kvadratmeter huvudsakligen bestående av lokaler för […]