Kvalitena AB (publ) förvärvar fastigheter i New Mexico, USA

2 mars, 2022

Kvalitenas dotterbolag i USA har förvärvat 42 fastigheter i New Mexico, USA. Fastigheterna har en uthyrningsbar yta på närmare 65 000 kvm och ett marknadsvärde på över 1,1 miljarder kronor. Förvärvet ligger i linje med strategin att successivt allokera mer resurser till den växande verksamhet i USA. För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, info@kvalitena.se, 08-121 […]