Kvalitena AB (publ) förtidsinlöser utestående obligationer

30 mars, 2017

Pressmeddelande, 30 mars 2017 Notice of Voluntary Total Redemption Pressmeddelande – Förtidsinlösen av 600m obligation Kvalitena AB (publ) förtidsinlöser utestående obligationer under sitt obligationslån 2015/2018 om ursprungligen 600 MSEK Kvalitena AB (publ) (”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget avser att utnyttja sin rätt att förtidsinlösa samtliga utestående obligationer under Bolagets obligationslån med ISIN SE0007666102 (”Obligationerna”) den […]