Kvalitena AB (publ) erhåller godkännande från obligationsinnehavare för ändring av obligationsvillkoren

22 november, 2022

Kvalitena AB (publ) (“Bolaget”) meddelade den 3 november 2022 att Bolaget genom ett skriftligt förfarande (s.k. written procedure) (”Skriftliga Förfarandet”) söker godkännande från innehavare av dess obligationer (“Obligationsinnehavare”) med ISIN SE0012675155 (“Obligationerna”) att ge sitt samtycke till vissa ändringar av obligationsvillkoren (”Förslaget”) Bolaget meddelar härmed att erforderligt kvorum erhölls i det Skriftliga Förfarandet och att […]