Kvalitena AB (publ) emitterar ytterligare obligationer om 200 MSEK

18 september, 2019

Kvalitena AB (publ) emitterar ytterligare obligationer om 200 MSEK Kvalitena AB (publ) (”Kvalitena” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget framgångsrikt har emitterat ytterligare obligationer om 200 MSEK inom ramen för Kvalitenas existerande upp till 800 MSEK icke säkerställda obligationsram med ISIN SE0012675155 och slutförfall i december 2022. De ytterligare obligationerna emitterades till ett pris om […]