Kvalitena AB (publ) begär ett skriftligt förfarande med sina obligationsinnehavare för att ändra vissa villkor gällande bolagets obligationslån av serie 2017/2020 om upp till 1 mdkr

8 juli, 2020

Kvalitena AB (publ) (”Bolaget”) har begärt att Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”) inleder ett skriftligt förfarande för obligationsinnehavarna att överväga en begäran om att ändra vissa villkor i Bolagets upp till SEK 1.000.000.000 obligationslån ISIN SE0009664949. Se nedan för länkar till pressmeddelandet och meddelandet till obligationsinnehavarna. För ytterligare information vänligen kontakta: tf VD […]