Kvalitena AB (publ) avyttrar nyproducerad skolfastighet i bästa läge på Kvarnholmen till ett värde om 590 miljoner kronor

21 oktober, 2021

Den nyproducerade fastigheten på Kvarholmen har varit ett framgångsrikt projekt som sålts över bokfört värde. Försäljningen har frigjort kapital som vi nu kan allokera i linje med vår långsiktiga strategi att successivt allokera mer resurser till vår växande verksamhet i Texas, USA. Försäljningen är också ett steg i att renodla den svenska fastighetsporföljen. Den avyttrade […]