Kvalitena AB (publ) avyttrar hela sitt innehav i Source Energy AS

12 april, 2022

Kvalitena AB (publ) har avyttrat hela sitt innehav i Source Energy AS. Source Energy AS är ett norskt bolag fokuserat på prospektering och produktion av olja och gas på den norska kontinentalsockeln. För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, info@kvalitena.se, 08-121 317 00