Kvalitena AB (publ) avyttrar fastighet i Uppsala

2 mars, 2022

Kvalitena AB (publ) har avyttrat och frånträtt en fastighet i Uppsala om cirka 3 300 kvadratmeter uthyrbar area med en byggrätt för bostäder. Försäljningen har gjorts genom en bolagstransaktion. För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, info@kvalitena.se, 08-121 317 00