Kvalitena AB (publ) arbetar med en plan för att stärka balansräkning, uppdaterar om obligationerna och dementerar insolvensryktet

16 oktober, 2023

Kvalitena AB (publ) (”Bolaget”) har tidigare informerat om att Bolaget inlett diskussioner med större obligationsinnehavare i syfte att senarelägga amortering och betalning av ränta på bolagets seniora icke säkerställda obligationer med ISIN SE0012675155. I samband med sådana diskussioner arbetar Bolaget med en plan för att stärka sin balansräkning vilken även omfattar försäljning av vissa tillgångar […]