Kvalitena AB förvärvar åtta lager- och lättindustrifastigheter i Västerås

24 augusti, 2018

Kvalitena AB har förvärvat åtta stycken fastigheter i Västerås genom ett bolagsförvärv där Kvalitena, via dotterbolag, förvärvat 85% av aktierna i Industrihus i Västerås AB. Tillträde var den 17:e augusti 2018. Fastigheterna omfattar cirka 19 000 kvm uthyrbar area och är fullt uthyrda till ett flertal lokala aktörer.   ”Vi är glada över att ha […]