Kallelse till extra bolagsstämma

26 januari, 2021

Aktieägarna i Kvalitena AB (publ), 556527-3314, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 26 februari 2021. Förutsättningar för deltagande För att aktieägare skall ha rätt att genom förhandsröstning delta vid extra bolagsstämman ska denne vara införd i aktieboken måndagen den 22 februari 2020, dels senast torsdagen den 25 februari 2021 ha anmält sitt deltagande genom […]