Kallelse till extra bolagsstämma i Kvalitena AB (publ)

27 maj, 2021

Aktieägarna i Kvalitena AB (publ), 556527-3314, kallas härmed till extra bolagsstämma den 10 juni 2021.   Förutsättningar för deltagande För att aktieägare ska ha rätt att genom förhandsröstning delta vid extra bolagsstämma ska denne vara införd i aktieboken den 9 juni 2021, dels senast onsdagen den 9 juni 2021 ha anmält sitt deltagande genom att […]