Kallelse till årsstämma 2021 i Kvalitena AB (publ)

28 maj, 2021

Aktieägarna i Kvalitena AB (publ) kallas härmed till årsstämman 2021 tisdagen den 29 juni 2021.   Förutsättningar för deltagande För att aktieägare ska ha rätt att genom förhandsröstning delta vid årsstämman ska denne vara införd i aktieboken den 28 juni 2021, dels senast måndagen den 28 juni 2021 ha anmält sitt deltagande genom att ha […]