Information noterade innehav

6 mars, 2018

För att undvika förvirring avseende Kvalitenas ägarandelar i noterade Bolag till följd av förvaltarregistrerade aktier, följer nedan en kort sammanställning över Kvalitenas större noterade innehav per 1 mars 2017.   Aktie Antal Kapitalandel (%) Röstandel (%) Stendörren Fastigheter 6 694 209 24,2 40,3 A Group of Retail Assets 5 008 593 16,2 35,6 Maha Energy […]