D. Carnegie & Co reviderar upp aktuell intjäningsförmåga – Förvärv höjer förvaltningsresultat med 32 Mkr till 260 Mkr

22 september, 2015

D. Carnegie & Co AB (publ) – noterat på Nasdaq Stockholm – har ingått avtal om att förvärva en fastighet i Norrköping genom bolagsaffär. Den uthyrbara ytan uppgår till 8 550 kvadratmeter. Hyresvärde är 9,2 Mkr. Säljare är Subnova AB. Läs mer på dcarnegie.se »