Kvalitena presenterar bokslutskommunikén för 2022

10 mars, 2023

Se länken nedan för ytterligare information Inbjudan till presentation av bokslutskommunikén för 2022

Kvalitena publicerar Bokslutskommuniké 2022

1 mars, 2023

Kvalitena publicerar Bokslutskommuniké 2022. För att läsa rapporten klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter. Bokslutskommuniké 2022 Presentation för Q4-rapport För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, info@kvalitena.se, 08-121 317 00  

Kvalitena publicerar kvartalsrapport för Q3 2022

29 november, 2022

Kvalitena publicerar kvartalsrapport för Q3 2022. För att läsa rapporten klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter. Delårsrapport Q3 2022 För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, info@kvalitena.se, 08-121 317 00  

Kvalitena AB (publ) erhåller godkännande från obligationsinnehavare för ändring av obligationsvillkoren

22 november, 2022

Kvalitena AB (publ) (“Bolaget”) meddelade den 3 november 2022 att Bolaget genom ett skriftligt förfarande (s.k. written procedure) (”Skriftliga Förfarandet”) söker godkännande från innehavare av dess obligationer (“Obligationsinnehavare”) med ISIN SE0012675155 (“Obligationerna”) att ge sitt samtycke till vissa ändringar av obligationsvillkoren (”Förslaget”) Bolaget meddelar härmed att erforderligt kvorum erhölls i det Skriftliga Förfarandet och att […]

Kvalitena AB (publ) söker godkännande från obligationsinnehavare för ändring av obligationsvillkoren

3 november, 2022

Kvalitena AB (publ) (“Bolaget”) meddelar idag att Bolaget genom ett skriftligt förfarande (s.k. written procedure) söker godkännande från innehavare av dess obligationer (“Obligationsinnehavare”) med ISIN SE0012675155 (“Obligationerna”) för att bland annat förlänga löptiden för Obligationerna. Se nedan för länkar till pressmeddelandet, meddelandet till obligationsinnehavarna och röstningsformulär. Kvalitena AB (publ) – Press release (2022-11-03) Kvalitena AB […]