Stockholms tingsrätt har beslutat att företagsrekonstruktionen får fortsätta

12 juni, 2024

Den 23 februari 2024 beviljades Kvalitena av tingsrätten att inleda företags-rekonstruktion för en initial period om tre månader. Den 20 maj ansökte Kvalitena om en förlängning av företagsrekonstruktionen med syftet att genom ordnade och kontrollerade former kunna avyttra tillräckligt med tillgångar för att så snart som möjligt till fullo reglera Kvalitenas skulder. Stockholms Tingsrätt har […]

Kvalitena publicerar kvartalsrapport för Q1 2024

30 maj, 2024

Kvalitena publicerar kvartalsrapport för Q1 2024. För att läsa rapporten klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter. Delårsrapport Q1 2024 För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, info@kvalitena.se, 08-121 317 00  

Kvalitena AB (publ) publicerar årsredovisning för 2023

30 maj, 2024

Kvalitena publicerar Årsredovisning 2023, för att läsa årsredovisningen klicka på länken nedan eller se finansiell info – finansiella rapporter. Kvalitena AB (publ) årsredovisning 2023 För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, info@kvalitena.se, 08-121 317 00  

Kvalitena begär förlängning av företagsrekonstruktion

21 maj, 2024

Den 23 februari 2024 beviljades Kvalitena av tingsrätten att inleda företags-rekonstruktion för en initial period om tre månader. Syftet med företags-rekonstruktionen är att Kvalitena genom ordnade och kontrollerade former ska avyttra tillräckligt med tillgångar för att så snart som möjligt till fullo reglera Kvalitenas skulder. Kvalitena har under de tre inledande månaderna som rekonstruktionen pågått […]

Kvalitena säljer fastighet i Nyköping

17 maj, 2024

Kvalitena AB (publ) har tecknat avtal om försäljning av aktier i Fastighets AB Idbäcken. Fastighets AB Idbäcken äger en fastighet om ca. 15 000 kvadratmeter i Nyköping. För frågor, vänligen kontakta Harald Pousette, 08-121 317 00