Kvalitena minskar innehavet i Scandi Standard

25 augusti, 2017

Kvalitena AB (publ) har i dag avyttrat 1.000.000 aktier i Scandi Standard AB (publ). Kvalitena äger efter transaktionen 2.515.436 st aktier, motsvarande 4,2 procent av kapitalet och rösterna i Scandi Standard. För ytterligare information vänligen kontakta: VD Knut Pousette, +46 (0)8 121 317 00