Övriga fastighetsbolag

Kvalitena har en lång erfarenhet av att äga och förvalta fastigheter i egen regi men även tillsammans med samarbetspartners.

Kvalitenas långsiktiga strategi med de samägda fastighetsbolagen är att kapitalisera på sina partners specifikt geografiska kunskap och nischer. Som ett stockholmsbaserat och fokuserat fastighetsbolag ger samägandet av fastighetsbolag med lokala aktörer Kvalitena möjligheten att äga och förvalta fastigheter över hela Sverige och i flera segment, detta ger Kvalitenas fastighetsportfölj en större diversifiering.

Ett urval av de samägda innehav som ingår i portföljen

Ett urval av de direktägda innehav som ingår i portföljen

ÖSTERMALM

  • Erik Dahlbergsallén 15
  • Grevgatan 27
  • Jungfrugatan 7B
  • Skeppargatan 10/Kaptensgatan 13
  • Strandvägen 5A

KUNGSHOLMEN

  • Arbetargatan 33
  • Hjärnegatan 3

DJURGÅRDEN

  • Biskopsvägen 7